ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันกำเหนิด

ด.ญ.ณัฐวรรณ ขันกำเหนิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 25 โรงเรียนถาวรานุกูล

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ผลสำเร็จ

บทที่4 วิธีการใช้โปรแกรม

                                                  จากภาพให้กด Keywords
                                                            จากภาพให้กด Sample Pictures


วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3 การติดตั้งโปรแกม

                                                           จากภาพให้ดับเบิ้ลคลิก

                                                         จากภาพให้ำด Next

จากภาพให้กด I do net accept the agreenent

จากภาพให้กด Next

                                                                    จากภาพให้กด Next


                                                                 จากภาพให้กด Instal

จากภาพให้กด Finish


วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซด์http://www.kestrelfly.com/
Kestrel GX is a free photo organizer and photo editor that makes it a breeze to manage and edit digital photos. The software supports more than 20 different photo formats including several digital cameras RAW. Kestrel GX is a complete workflow tool packed with lots of useful tools for both amateur and professional photographers. The software enables you to tag and rate your photos for blazing fast searches afterwards. Kestrel GX powerful built-in photo editor will help you edit your photos just like the pros and that in just 10 simple steps! Using Kestrel GX, you can also batch watermark your photos, convert them to several formats, create PDF photo books, create your own printing templates and much much more! If you are looking for a good photo organizer and photo editor, then Kestrel GX is the right software for you!


Kestrel GX features:
Supports more than 20 different photo formats (TIFF, GIF, JPG, PCX, BMP, ICO, CUR, PNG, WMF, EMF, TGS, PXM, JP2, J2K, WBMP, PS, PDF, DCX, RAW, BMPRAW and PSD) including several digital camera RAW.
Search for photos at blazing fast speeds using multiple search criterias. The advanced search engine allows you to search for photos using metadata (exif, iptc and gps).


Kestrel GX built-in powerful photo editor allows you to perform high quality photo editing in 10 simple steps! You can rotate your photos, crop, resize, remove red eye, sharpen, remove noise, adjust colours, brightness, contrast and saturation.Want to use an external photo editor like Photoshop® or Paint Shop Pro®? No problem! Kestrel GX supports the use of any external photo editor
Convert your images to several other formats like BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, PSD, TGA and TIFF.


Build your own watermark templates with text and images. These templates can then be used to watermark hundreds or thousands of photos with a single click!


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่1

      ข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงณัฐวรรณ ขันกำเหนิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10 เลขที่25 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต10 
      กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Theory of  knowlang :TOK) มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ โปรแกรมKestrel GX 1.2 สร้างโปรแกรมนี้จัดการรูปภาพฟรี จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้โปรแกรมKestrel GX 1.2 สร้างโปรแกรมรูปภาพฟรีได้อย่างไร
                 การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
                 1.จากอินเตอร์เน๊ตเว็บไซต์http://www.softpedia.com
                 2.จากเว็บไซต์http://www.kestrelfly.com/

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาที่ใช้Kestrel GX 1.2

ข้าพเจ้าจะใช้Kestrel GX 1.2 สร้างโปรแกรมนี้ก็นับว่าเป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพฟรีที่มีการทำงานที่ค่อนข้างครบถ้วนอย่างไร